Trung Tâm Bảo Hành Hitachi Hà Nội

Chi nhánh 1: 147 Thái Thịnh 1 – 0912916007
Chi nhánh 2: 487 Đường Bưởi – 02422132340
Chi nhánh 3: Tại Tây Hồ – 0976178498
Chi nhánh 4: Tại Ngô Gia Tự – 02462924238

sdt-hitachihanoi